• O Projektu

 • CDT

 • Partner

 • Donator

DURBIN

(Dobro upravljanje – bolje institucije)

durbin logo

Projekat DURBIN (Dobro upravljanje – bolje institucije) se bavi jednim od ključnih izazova demokratizacije u Crnoj Gori – uspostavljanjem sistema dobrog upravljanja na nacionalnom nivou.

Otvoreni i odgovorni državni organi predstavljaju ključni indikator napretka u procesu demokratizacije. Ukoliko državni organi nijesu otvoreni i odgovorni onda su podložniji korupciji kao i negativnom uticaju zbog nedostatka javnog nadgledanja donošenja odluka. Dakle, ovaj projekat prati razvoj uvođenja standarda dobrog upravljanja u radu državnih organa na nacionalnom nivou, kroz mjerenje i analizu dostignuća državnih organa i to u tri glavne oblasti – otvorenost, odgovornost i reformski kapaciteti. Projekat finansira USAID - Program Efikasnog upravljanja u Crnoj Gori.

Projekat za opšti cilj ima doprinos otvorenosti, odgovornosti i efikasnosti državne uprave u Crnoj Gori. 

Konkretni rezultat koji će proisteći iz projekta je, po prvi put urađen, detaljan monitoring stanja otvorenosti i odgovornosti državnih institucija (Vlade, Skupštine, Ministarstava i drugih organa uprave). Monitoring ce pružiti podatke o nivou otvorenosti i odgovornosti državnih institucija kao i preporuke za unapređenje postojećeg stanja. 

Aktivnosti na projektu su sljedeće: analiza pravnog okvira; razvijanje metodoloije za monitoring; razvijanje baze za unos podataka; trening monitora; monitoring i unos podataka; analiza podataka; pres konferencija – prezentacija rezulata monitoringa; izrada i prezentacija policy paper-a; izrada izvještaja/studije monitoringa sa primjerima dobre prakse kao i Finalna ceremonija – okrugli sto. 

Projekat je započet u martu 2012. godine a do sada su realizovane sljedeće aktivnosti: 

 • 1. Analiza pravnog okvira to jest, detaljna analiza legislative na državnom nivou, kao i medunarodnih standarda i preporuka. Analiza legislative predstavlja bazu za kreiranje metodologije i preporuka.

 • 2. U saradnji sa ekspertima in partnerske organizacije GONG razvili smo metodologiju za monitoring. Projektni tim CDT-a i eksperti iz GONG-a došli su do finalne liste indikatora koji su podijeljeni u 3 dimenzije (otvorenost, odgovornost i reformski kapaciteti). Indikatori su prilagođeni institucijama shodno njihovim nadležnostima.

 • 3. Pošto je završen rad na metodologiji i pošto je napravljena finalna lista indikatora pristupilo se izradi baze.

 • 4. Nakon završetka rada na metodologiji (indikatori su razvijani tokom mjeseca jula i avgusta) i nakon što je izrađena baza za unos, pristupilo se obuci 3 monitora. Obuku su održali eksperti iz GONG-a uz konsultacije sa projektnim timom CDT-a koji je ujedno pružio logističku podršku obuci.

 • 5. Monitoring i unos podataka je obavljen u period od 11. septembra do 3. decembra 2012. godine. Monitoringom je obuhvaćena Skupština Crne Gore, Vlada Crne Gore, Ministarstva kao i ostali organi državne uprave. Kao izvore smo koristili: internet stranice institucija, upitnik, telefonski poziv, dopis, analizu medijskih tekstova kao i analizu dokumenata.

 • 6. Analizom podataka smo došli do rezultata koji pokazuju u kojoj mjeri se poštuju principi dobrog upravljanja, takođe identifikovali smo i primjere dobre prakse kod pojedinih institucija. Razvili smo i set konkretnih preporuka a kompletnu analizu ćemo prezentovati na pres konferencijama kao i na Internet stranici CDT-a i projekta. 

Ono što dalje predstoji je plan zagovaranja dobrih rješenja na polju poboljšanja stanja kada se radi o principima dobrog upravljanja. Planiramo i izradu policy paper-a gdje ćemo ukratko objasniti probleme i dati rješenja, nakon toga ćemo pristupiti izradi publikacije sa primjerima dobre prakse. Na kraju projekta ćemo ogranizovati okrugli sto koji će okupiti učesnike iz regiona (NVO koje se bave dobrim upravljanjem) kao i predstavnike državnih institucija a sve u cilju razmjene iskustava kao i prezentacije preporuka za poboljšanje stanja u oblasti dobrog upravljanja.

CDT

CDT-logo-horizontalno

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) je nevladina organizacija, osnovana 2000. godine, koja kroz razvoj i podsticanje javnog dijaloga, edukaciju političkih aktera, zagovaranje i monitoring institucija, procesa i politika, radi na unapređenju demokratije, koju odlikuju poštena i odgovorna vlast, dinamično civilno društvo, te aktivni i informisani građani. 

Aktivnosti CDT-a su grupisane u tri programske oblasti: Demokratija, Dobro upravljanje i Civilno društvo.

U okviru Programske oblasti Demokratija realizuju se projekti vezani za monitoring izbora, finansiranje političkih partija, analizu političkog diskursa, rodno balansiranu zastupljenost, kao i programi edukacije građana o procesima evropskih i evroatlanskih integracija. 

Oblast Dobro upravljanje obuhvata projekte usmjerene na povećanje transparentnosti i otvorenosti državnih institucija: Skupštine, Vlade, državnih organa i lokalnih samouprava, i unaprjeđenje komunikacije sa građanima. 

Treća oblast, Civilno društvo, obuhvata projekte usmjerene na povećanje transparentnosti rada nevladinih organizacija i veće uključenje studentske i omladinske populacije u društveni život zajednice. 

Takođe, CDT ima efikasan istraživački centar, kao i razvijenu izdavačku djelatnost. 

Više informacija o Centru za demokratsku tranziciju možete pronaći na internet stranici www.cdtmn.org kao i na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

 

GONG

GONG logo

GONG je nestranačko udruženje građana osnovano 1997. radi podsticanja građana na aktivnije učestvovanje u političkim procesima. GONG sprovodi nestranačko nadgledanje izbornog procesa, vrši edukaciju građana o njihovim pravima i dužnostima, podstiče obostranu komunikaciju građana i njihovih izabranih predstavnika, zalaže se za transparentnost rada svih javnih službi, sprovodi kampanje javnog zagovaranja te podstiče i pomaže samoorganizovanje građana. 

Više informacija na www.gong.hr

 

USAID 

 

Opšti podaci o Agenciji 

usaid-logo-2

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je nezavisna agencija savezne vlade na čijem čelu se nalazi Administrator kojeg imenuje Predsjednik. USAID je zadužena za pružanje ekonomske i humanitarne pomoći u čitavom svetu, a Državni sekretar joj daje opšte smernice u vezi sa spoljnom politikom. 

Strategija za Evropu i Evroaziju usmjerena je na tri glavne oblasti: ekonomsko restruktuiranje i razvoj, demokratija i lokalna uprava, i izazovi tranzicije koji su specifični za svaku zemlju. Pored toga, USAID ima pristup saradnje među sektorima koji je osmišljen tako da rešava ključne probleme u uslovima koji se stalno menjaju, dok u isto vrijeme doprinosi maksimalnom razvijanju osnovnih demokratskih vrednosti. 

 

PROGRAM EFIKASNOG UPRAVLJANJA

 

Osnovne informacije 

USAID-ov Program efikasnog upravljanja je projekat u trajanju od 33 mjeseca koji za cilj ima razvijanje transparentnih i efikasnih vladinih institucija, kao i jačanje civilnog i privatnog sektora kao djelotvornih partnera tim institucijama. 

 

Aktivnosti

 • 1. Unaprijeđenje poslovne regulative i poslovnog ambijenta

 • 2. Uspostavljanje efikasne i transparentne prakse izdavanja dozvola i odobrenja za rad preduzeća u cilju smanjivanja troškova i smanjivanja korupcije.

 • 3. Jačanje mehanizama nadzora civilnog sektora nad borbom protiv korupcije

 • 4. Poboljšanje nadzora nad gradnjom povjerenja javnosti u rad crnogorske vlade i sudova

 • 5. Unaprijeđenje rada i transparentnosti pravosuđa

 • 6. Uvođenje novih procedura sa ciljem razvijanja efikasnijeg i transparentnijeg pravosudnog sistema. 

 

Rezultati

 • 1. Identifikovane su i pojednostavljene procedure izdavanja dozvola i odobrenja za rad preduzeća u Crnoj Gori. Ove procedure su integrisane u online E-registar.

 • 2. Registracija preduzeća je sada administrativna procedura sa opcijom online registracije.

 • Poslovne regulatorne procedure u Prijestonici Cetinje su usaglašene sa novim servisom e-uprave i novoopremljenim Građanskim biroom. Slične aktivnosti su u toku i u opštini Ulcinj.

 • 3. Sistem Procjene regulatornog uticaja (RIA) primjenjuje se prilikom usvajanja svih novih zakonskih akata Vlade Crne Gore. Program efikasnog upravljanja je organizovao obuke za službenike svih 16 ministarstava, a pripremljen je i RIA Priručnik.

 • 4. Realizovan je projekat rangiranja opština, gdje je prikazan stepen povoljnosti poslovnog ambijenta u svim crnogorskim opštinama.

 • 5. Pripremljen je Godišnji izvještaj o korupciji kojim se mjeri stepen percepcije korupcije u pravosudnom sistemu i poslovnom sektoru.

 • 5. Realizovani su grantovi za podršku organizacijama civilnog društva koje sprovode nadzor nad radom Skupštine, sudova, Sudskog savjeta, energetskog sektora, i lokalne samouprave.

 • 6. Plan unaprijeđenja sudova je u potpunosti implementiran u Osnovnom sudu u Podgorici, najvećem sudu u zemlji, a slične aktivnosti su započete i u Osnovnom sudu u Ulcinju.

 • 7. Crnogorski Pravosudni informacioni sistem (PRIS) je razvijen u automatizovani sistem upravljanja predmetima, koji će biti implementiran i funkcionalan u svim sudovima.

 • 8. PRIS će biti povezan sa pravosudnim web portalima kako bi sve sudske odluke postale javne, a građani bili pravovremeno informisani o statusu predmeta koji vode pred sudovima. 

Program implementira East-West Management Institute - EWMI, kog finansira USAID.

 

 • VLADA CRNE GORE

 • SKUPŠTINA CRNE GORE

 • Ministarstva

 • Drugi organi uprave

Poštovanje principa dobrog upravljanja u Vladi Crne Gore pratili smo sa 48 indikatora koji po mišljenju CDT-a predstavljaju nivo na kome dobro upravljanje u Vladi Crne Gore treba da bude u ovom trenutku. Od tog poželjnog nivoa Vlada Crne Gore u ovom momentu zadovoljava 56.10%.

Poštovanje principa dobrog upravljanja u Skupštini Crne Gore pratili smo sa 41 indikatorom koji po mišljenju CDT-a predstavljaju nivo na kome dobro upravljanje u Skupštini Crne Gore treba da bude u ovom trenutku. Od tog poželjnog nivoa Skupština Crne Gore u ovom momentu zadovoljava blizu 60%.

 • Saopštenja za javnost

 • Propisi

 • Međunarodne preporuke

 • Metodologija

 • Publikacije

 

Ovdje možete pročitati izvještaje međunarodnih organizacija o Crnoj Gori i njihove preporuke za određene oblasti.

 

Evropska Unija:
Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore u procesu evropskih integracija za 2012. godinu


Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD):
Najbolje prakse vezane za budžetsku transparentnost

 

SIGMA – Support for Improvement in Governance and Management:
Izvještaj za Crnu Goru za 2012. godinu
Koordinacija pri centru vlade: funkcije i organizacija Kancelarije vlade

 

Interparlamentarna Unija (IPU):
Priručnik 'Parliament, the Budget and Gender'

 

 

CDT

Centar za demokratsku tranziciju

Adresa: VII Omladinske bb, 81 000 Podgorica
Tel: +382 20 207 070; +382 20 207 071
Fax: +382 20 207 072
Website: www.cdtmn.org
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Projekt koordinator: Đorđije Brkuljan
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Kontakt forma

 • Molimo Vas da unesete ISPRAVNU e-mail adresu.
 • 7 + 9 =

Vi ste ovdje: Home