Dobrodošli na internet prezentaciju DURBIN-a. DURBIN je projekat Centra za demokratsku tranziciju (CDT) i bavi se jednim od ključnih izazova demokratizacije u Crnoj Gori – uspostavljanjem sistema dobrog upravljanja na nacionalnom nivou. Projekat za opšti cilj ima doprinos otvorenosti, odgovornosti i efikasnosti državne uprave u Crnoj Gori a finansiran je od strane USAID-a (Program efikasnog upravljanja koji implementira East-West Management Institute – EWMI).

CDT smatra da dobro upravljanje u praksi znači:

Get Adobe Flash player